fbpx

PRESENTATIONS- & UTBILDNINGSFILM:
Vi gör en film som skall göra en positiv bild av ditt företag och din verksamhet. Vi tar tillsammans fram det budskap som Du vill nå ut med. Därefter skapar ett manus. När Du godkänt manuset påbörjar vi inspelning på plats och de eventuella studioinspelningar som behövs. När allt bildmaterial är insamlat påbörjas efterbearbetningen i vår redigering lägger vi på speakerröst, musik, grafik och andra effekter.

Skall filmen göras i olika språkversioner, låter vi våra erfarna infödda speakers läsa in dem.
Den färdiga produkten paketeras i olika filformat beroende på dina önskemål och var de skall publiceras. Vi lagrar originalet i vår server i 36 månader från produktionsdag för att kunna ta fram filmen och justera den vid behov.


Filmlängd på denna typ av filmer brukar vara ca 2-5 minuter beroende på vad man vill visa. Produktionstid varierar beroende på hur mycket inspelning som sker på plats respektive efterbearbetning som krävs. Vanligtvis ca 1-3 veckor från start till mål.


Kostnad för en produktion varierar beroende på arbetsinsatsen: från ca 6.000:- och upp till ca 25.000:-
Räkna med ca 6.000:-/heldag för inspelning på plats och ca 6.000:- för en heldags redigering. En enklare film kräver ca 1/2 dag ute och 1/2 dag i redigeringen.